SZUKAJ

Loading

Ilustracja

Archiwum Instytutu Yad VashemJerozolimie po przeszło 50 latach od czasu jego założenia stanowi największą kolekcję dokumentów dotyczących Holokaustu. Kolekcja zawiera ponad 100 000 świadectw osób Ocalonych. W tej liczbie kolekcja dotycząca Sprawiedliwych wśród Narodów Świata zawiera ponad 23 788 rekordów.

Zebrany materiał dostarcza informacji na temat historii ratowania, osób niosących pomoc, osoób, które pomoc otrzymały oraz na temat postępowania przyznawania poszczególnym ratującym tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Na terenie ogrodu Instytutu Yad Vashem przez lata zasadzane były drzewa Sprawiedliwych, a nazwiska wszystkich Sprawiedliwych wyryte na ścianie „Ogrodu Sprawiedliwych”.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat działalności Departamentu Sprawiedliwych wśród Narodów ŚwiataYad Vashem.

Kontakt:

Righteous Among the Nations Department

Yad Vashem

POB 3477Jerusalem

Israel, 91034

Tel. 972-2-6443520

Fax. 972-2-6443743

E-mail: righteous.nations@yadvashem.org.il