Radlińska Janina Natalia

powiększ mapę

Historia pomocy - Radlińska Janina Natalia

Podczas okupacji niemieckiej dr Janina Radlińska pełniła obowiązki starszego asystenta na oddziale chirurgii Szpitala im. Dzieciątka Jezus oraz w lecznicy „Omega” w Alejach Jerozolimskich w Warszawie.

Brała udział w operacjach plastycznych służących ukryciu fizycznych cech semickich. Wykonała około 15 zabiegów uszu i nosów oraz zabiegów urologicznych odwracających skutki obrzezania. Jednym z jej pacjentów był dwudziestodwuletni Adam Schönbach używający nazwiska Bobowski. Zabieg odbył się w mieszkaniu profesora Zbigniewa Fijałkowskiego, który, podobnie jak dr Radlińska,  został uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

Dr Radlińska udzielała także pomocy medycznej ukrywającym się Żydom. Operowała między innymi dziewczynkę o nazwisku Król, która cierpiała z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego.

Przed likwidacją getta warszawskiego dr Radlińska pomogła również dwojgu dzieciom swojej przyjaciółki dr Haliny Szenicer-Rotsteinowej opuścić getto. Umieściła je w sierocińcu dla dzieci zmarłych żołnierzy. Dzieci przeżyły wojnę.

Od 1943 r. do wybuchu powstania warszawskiego dr Radlińska ukrywała w swoim mieszkaniu przy ul. Brzozowej dr Czesławę Frendler, której pomogła zbiec z getta. Po upadku powstania razem opuściły Warszawę. W 1946 r. dr Czesława Frendler wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie do dziś mieszka jej rodzina.

Historie pomocy w okolicy

Bibliografia

  • Dział Zbiorów Specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej, Akta Izby lekarskiej Warszawsko-Białostockiej, teczka Janiny Radlińskiej oraz Haliny Szenicer-Rotsteinowej , 375/9
  • Konopka Stanisław red., Rocznik Lekarski

    Rocznik Lekarski podaje Janinę Natalię Radlińską urodzoną w 1903 roku, dyplom w 1932 roku, jako lekarza w Warszawie.

  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, Indeks osób do inwentarza Archiwum American Joint Distribution Committee w Polsce 1945-1949, Frendler Czesława E 1396- 1673
  • Archiwum Yad Vashem, 3252
  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, 349 398