Światopełk Olga

powiększ mapę
Zdjęć : 4

Historia pomocy - Światopełk Olga

Olga Światopełk- Zawadzka urodziła się w majątku Ponikwa, powiat Brody w Galicji Wschodniej. Mając 18 lat, podjęła studia historyczne we Lwowie. Kiedy wyszła za mąż, otrzymała w posagu majątek w Czuszowie pod Krakowem. To tam ukrywała koleżankę ze studiów, Felę Kohn. Fela była Żydówką. Podobnie jak Olga należała we Lwowie do kobiecej organizacji studenckiej. Ochrzciła się wbrew woli rodziców. Wykorzystując swoje znajomości, pani Olga wyrobiła jej polską metrykę na nazwisko Maria Zajączkowska. Fela żyła w ciągłym strachu.

„Bała się, że ktoś ją wsypie. Bo, jak się później okazało, a o czym ja nie miałam zielonego pojęcia, wszyscy w naszym majątku wiedzieli, że ona jest Żydówką. Kiedy mi o tym opowiedziano po wojnie, zmartwiałam”– wspominała pani Olga.

Pewnego dnia Fela poprosiła Olgę o załatwienie dla matki miejsca we lwowskim getcie. W tamtym czasie wśród Żydów panowało utwierdzane przez Niemców przekonanie, że w getcie jest już bezpieczniej niż na zewnątrz. I że ci, którzy zgłoszą się tam dobrowolnie, mają szanse przetrwać. Olga udała się więc do Lwowa. Miejsce w getcie kosztowało 7000 złotych, ona miała przy sobie tylko 1000. Wtedy skontaktowano ją z żydowskim lekarzem Druckerem. Pracował w getcie. W zamian za załatwienie miejsca poprosił, żeby przechować jego córkę, siedmioletnią Ninę. Przeczuwał bowiem, co się zdarzy. Pani Olga zabrała Ninę do siebie. Uratowała jej życie. Po wojnie dziewczyna wyjechała do Izraela.

Bibliografia

  • Gutman Israel red. nacz., Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ratujący Żydów podczas Holocaustu
  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, 349, 2370