Oświadczenie Muzeum POLIN ws. medialnej nagonki na prof. Barbarę Engelking

Redakcja, 26 kwietnia 2023
Barbara Engelking – profesora nauk humanistycznych, psycholożka i socjolożka, współzałożycielka i kierowniczka Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Przewodnicząca Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej (2014–2018). Kuratorka (wspólnie z prof. Jackiem Leociakiem) galerii „Zagłada” w wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, kuratorka (wspólnie z Zuzanną Schnepf-Kołacz) wystawy czasowej „Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim”. Autorka opracowań historycznych publikowanych na portalu Polscy Sprawiedliwi, m.in. na temat postaw Polaków wobec powstania w getcie warszawskim. W związku z medialną nagonką na prof. B. Engelking, publikujemy Oświadczenie dyrekcji Muzeum POLIN i zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

19 kwietnia profesor Barbara Engelking udzieliła wywiadu, który poświęcony był sytuacji żydowskich cywilów w trakcie powstania w getcie warszawskim.

Odpowiadając na pytania, z namysłem i wielką empatią nakreśliła panoramę losów i doświadczeń polskich Żydów, którzy pozbawieni nadziei na ocalenie i osamotnieni walczyli o przetrwanie w piekle zgotowanym przez niemieckich oprawców. Profesor Engelking podkreśliła m.in. rolę tych Polaków, którzy w skrajnie trudnych warunkach starali się nieść pomoc swoim żydowskim sąsiadom palonym w warszawskim getcie. Nie było ich wielu, bo bohaterów nigdy nie ma wielu. Tym bardziej należy im się cześć i szacunek po wsze czasy.

Pani profesor opowiedziała również o zawodzie i rozczarowaniu. O uczuciach Żydów, które są faktem – pojawiają się w niemal każdej relacji tych, którzy przetrwali Zagładę, jak i tych, którzy zdołali spisać swoje losy, ale nie doczekali ocalenia. Odczucia te znajdziemy w licznych pamiętnikach, relacjach świadków, a nawet poezji. Były zjawiskiem powszechnym.

Profesor Engelking jako jeden z nielicznych polskich autorytetów stara się spojrzeć na Zagładę oczami żydowskich ofiar. Jakże potrzebne były jej słowa w dniu 80. rocznicy powstania w getcie.

Jako dyrekcja, pracownicy i społeczność skupiona wokół Muzeum POLIN oraz zespół i zarząd Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce wyrażamy oburzenie i stanowczy protest przeciwko medialnej nagonce, jakiej poddana została profesor Barbara Engelking – współtwórczyni nowo otwartej wystawy „Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim”.

Istotą badań naukowych jest spór, ale sporem nie można nazwać brutalnego personalnego ataku na naukowczynię i wybitny autorytet w swojej dziedzinie. Wyrażamy solidarność z panią profesor oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS Polskiej Akademii Nauk, a także apelujemy o szacunek i zachowanie elementarnych zasad debaty publicznej.


Przeczytaj opracowania autorstwa prof. Barbary Engelking na portalu Polscy Sprawiedliwi: