Historia mówiona

W kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN znajduje się blisko 1000 relacji historii mówionej. Większość wywiadów realizowana jest metodą biograficzną, w formatach wideo lub audio. Ważną grupę rozmówców stanowią Polki i Polacy ratujący Żydów podczas okupacji niemieckiej oraz Żydzi ocalali z Zagłady. Obejrzyj wywiady ze świadkami historii – pełne nagrania lub fragmenty wywiadów w formie wideo udostępniamy na naszych kanałach w YouTube, a fragmenty audio bezpośrednio na portalu.