Katalog historii mówionej

Przeglądaj wszystkie relacje historii mówionej z kolekcji Muzeum POLIN. Ważną grupę rozmówców stanowią Polki i Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej oraz Żydzi ocalali z Zagłady. Katalog prezentowany jest w zakładce „Historia mówiona” na Portalu Wirtualny Sztetl.


» Zobacz katalog historii mówionej z kolekcji Muzeum POLIN