Rodzina Balickich

powiększ mapę

Historia rodziny Balickich

Jadwiga i Zygmunt Baliccy oraz ich córka Helena mieszkali w Warszawie ul. Dożynkowej 8. Była to rodzina od trzech pokoleń związana z ruchem socjalistycznym.


Kryjówka na ul. Dożynkowej

Wśród Żydów mieli wielu znajomych i podczas niemieckiej okupacji niektórym z nich udzielali schronienia. U Halickich przebywały m. in. Jadwiga Groslik, Matylda Wertenstein, Ludwika Chodak, Sala Silberholc. Tylko Jadwiga nie przeżyła okupacji.

Regularnie nocowała na Dożynkowej Hanka Szapiro (pseud. Hanka Sawicka), która spotykała się tu ze swoim ojcem Bernardem. Gdy w sierpniu 1942 roku Bernard zachorował na tyfus, Hanka pielęgnowała go na zmianę z doktorem Kazimierzem Zweibaumem. Zmarłego Baliccy pochowali pod okupacyjnym nazwiskiem Bolesław Sadowski.

Od czasu do czasu przychodziła do Balickich Ola Zweibaum, szkolna koleżanka Heleny. Jadwiga i Zygmunt udzielali również schronienia przez kilka dni trzyosobowej rodzinie Dyszków z Grodna oraz bliżej nieznanemu Janowi. 

Losy Sary Biderman

Nie bez znaczenia było, że wszystkie te osoby miały tzw. „dobry” wygląd i były całkowicie zasymilowane.

W maju roku 1943 schroniła się u Balickich Sara Biderman, członkini Żydowskiej Organizacji Bojowej, która kanałami wydostała się z getta. Wygląd Sary zdradzał jej pochodzenie, a ona sama nie umiała się dostosować do reguł konspiracji. W mieszkaniu Balickich przyjmowała łączników ŻOB-u, co dla wszystkich stwarzało duże zagrożenie. Po kilku tygodniach Sara przeniosła się do tajnego lokalu organizacji. Wkrótce potem miała miejsce wpadka i w mieszkaniu żobowców pojawili się żandarmi. Sara zdołała uciec, ale została ciężko ranna. Dotarła do Balickich, którzy umieścili dziewczynę w szpitalu przy ul. Płockiej; przeszła tam ciężką operację.

Uhonorowanie rodziny Balickich

W drugiej połowie roku 1943 gestapo aresztowało Zygmunta Balickiego. Trafił on do więzienia na Szucha, potem na Pawiak i w końcu do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przeżył. Przeżyła także Sara, która po wojnie wyjechała do Izraela. 14 stycznia 1985 r. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie uhonorował członków rodziny Balickich tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Historie pomocy w okolicy