Rodzina Lechów

powiększ mapę
Zdjęć : 2

Historia rodziny Lechów

W czasie okupacji niemieckiej Czesław Lech wraz z żoną Heleną udzielali pomocy Helenie Tal, która po utracie poprzedniej kryjówki, zamieszkała z nimi. Kobieta ukrywała się w mieszkaniu Lechów, jednocześnie pomagając w opiece nad ich córką. Podczas okupacji niemieckiej Czesław Lech zajął się działalnością konspiracyjną i objął dowództwo nad działającą w jego miejscu pracy jednostką bojową Armii Krajowej. Zginął podczas ewakuacji, zaś Helenie Lech i Helenie Tal udało uciec się z miejsca walk. Po wojnie Helena Tal emigrowała do Izreala.  


Działalność konspiracyjna Czesława Lecha podczas okupacji niemieckiej

Czesław Lech pracował w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Sanguszki 1. Razem z żoną Heleną mieszkali na terenie zakładu. W czasie okupacji wytwórnia przeszła pod zarząd niemiecki, ale personel zasadniczo się nie zmienił. Polscy pracownicy, w tym Lech, walczyli z okupantem, drukując pieniądze dla Rządu RP na uchodźstwie i dokumenty dla Armii Krajowej.

W 1941 r. przyszła na świat córka Heleny i Czesława, Maja. Latem 1943 r. Lechowie zamieścili w „Kurierze Warszawskim” ogłoszenie, że poszukują dla dziecka opiekunki. Zgłosiła się Helena Majewska (Helena Tal), Żydówka z Zawichostu, której poprzednia kryjówka u rodziny Zalewskich została spalona. Lechowie domyślili się pochodzenia kobiety i nie tylko nie odmówili jej pracy i mieszkania, ale dbali o jej bezpieczeństwo. Dziewczyna pozostała u Lechów do powstania warszawskiego.

1 sierpnia 1944 r. na terenie drukarni powstała jednostka bojowa Armii Krajowej, której zadaniem było przejęcie gmachu. 26 sierpnia Czesław Lech objął na nią dowództwo, a zginął dwa dni później podczas ewakuacji. Został odznaczony Krzyżem Walecznych. Helena Lech z córką i Heleną Tal trafiły do Pruszkowa, a później do Piotrkowa Trybunalskiego. Helena Tal emigrowała po wojnie do Izraela.

Uhonorowanie rodziny Lechów tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

27 lipca 1995 r. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie uhonorował Czesława Lecha tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, zaś 13 października 1988 r. tym samym tytułem została uhonorowana jego żona Helena.

Historie pomocy w okolicy