Kontakt

Kontakt

Wydawcą portalu Polscy Sprawiedliwi (www.sprawiedliwi.org.pl) jest:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

ul. Mordechaja Anielewicza 6
00–157 Warszawa
Sekretariat: tel. +48 22 47 10 300

E-mail: [email protected]


Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest nowoczesną instytucją kultury – muzeum historycznym ukazującym 1000 lat dziejów polskich Żydów. Jest też miejscem spotkań i dialogu tych wszystkich, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską, którzy z polsko-żydowskiej historii chcą wyciągnąć wnioski na przyszłość, którzy chcą zmierzyć się ze stereotypami i stawić czoła współczesnym zagrożeniom, takimi jak ksenofobia i nacjonalistyczne uprzedzenia. Służąc ideom otwartości, tolerancji i prawdy Muzeum POLIN przyczynia się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów. Odwiedź stronę internetową Muzeum POLIN [»]

Misja

Chronimy i przywracamy pamięć o historii Żydów polskich, przeciwdziałamy przejawom antysemityzmu, dyskryminacji i wykluczenia, budując wzajemne zrozumienie i szacunek.

Wizja

Usytuowani w szczególnym dla pamięci Żydów miejscu, bierzemy odpowiedzialność za pokazanie wielowymiarowej historii Żydów polskich jako żywej i znaczącej dla współczesności, zmieniającej myślenie i emocje. Chcemy być muzeum krytycznym, dostępnym i otwartym na współpracę.

Deklaracja

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN mieści się w sercu przedwojennej żydowskiej Warszawy, w dzielnicy, którą podczas wojny Niemcy przekształcili w getto. Nasz nowoczesny budynek stoi naprzeciwko Pomnika Bohaterów Getta, tworząc wyjątkową przestrzeń pamięci i refleksji. Pomnik oddaje hołd walce i męczeństwu polskich Żydów, zaś Muzeum POLIN odtwarza ich dzieje, pokazując także, że Zagłada – wbrew zbrodniczym zamysłom jej organizatorów – nie jest ostatnim rozdziałem żydowskiego życia i kultury na tych ziemiach.

Serce POLIN stanowi wystawa stała, która oferuje podróż przez tysiącletnią historię Żydów polskich, opowiedzianą na wiele głosów i z różnych perspektyw. Chcemy, by podróż ta stała się dla odwiedzających przeżyciem zmieniającym ich myślenie i emocje, a historia polskich Żydów – historią zrozumiałą, bliską i własną. 

Dramatyczna historia Żydów polskich to dla muzeum również punkt wyjścia do mówienia o wyzwaniach współczesności. Jest historią żywą, mającą znaczenie dla teraźniejszości i przyszłości. Wierzymy, że jej poznanie może pobudzać do empatii i szacunku dla osób odmiennych wyznań i kultur. Pragniemy, by jak najwięcej odwiedzających i uczestników naszych programów poznało głębszy, niezakłamany obraz polsko-żydowskich relacji. 

Cele te są szczególnie ważne dziś, gdy obserwujemy powrót antysemityzmu, niespotykany w Polsce od Marca 1968 roku. Mierzymy się ze wzrostem ksenofobii, radykalnego nacjonalizmu, z brutalizacją języka publicznego. Język nienawiści powszednieje, wszechobecny szczególnie w mediach społecznościowych. Antysemickie i rasistowskie organizacje pozostają nadal marginesem, ale ich wpływy wzrastają, zwłaszcza wśród młodzieży.

„XI Przykazanie: Nie bądź obojętny” – przesłanie Mariana Turskiego z obozu w Auschwitz, będzie kształtować nasze postawy i działania. Muzeum będzie stać na straży prawdy historycznej. Pozostanie ośrodkiem niezależnej debaty; centrum odważnych i ambitnych wystaw czasowych, programów edukacyjnych i akcji społecznych, angażujących publiczność na szeroką skalę także w internecie; modelową instytucją kultury pod względem obniżania barier dla grup marginalizowanych, szczególnie osób z niepełnosprawnościami; miejscem ważnych i dostępnych kolekcji dziedzictwa materialnego i niematerialnego; muzeum wspierającym lokalne inicjatywy, zmierzające do ochrony i popularyzacji historii i kultury żydowskiej w całej Polsce. 

Pomni dramatycznej historii Żydów polskich, czujemy się odpowiedzialni za kształtowanie otwartych obywateli i społeczności,  zapewniającej wolność i bezpieczeństwo mniejszościom.