Zagłada Żydów w okupowanej Polsce

W wyniku działań wojennych we wrześniu 1939 r. terytorium Polski znalazło się pod dwiema okupacjami – niemiecką i radziecką. Dla polskich obywateli obie oznaczały terror i represje, lecz na innych zasadach kształtowały one położenie ludności żydowskiej. Na terytorium wcielonym do III Rzeszy oraz w granicach utworzonego przez niemieckie władze okupacyjne Generalnego Gubernatorstwa, Niemcy prowadzili politykę zmierzającą do całkowitej zagłady Żydów. Od października 1939 r. tworzyli getta – zamknięte dzielnice dla Żydów, a w 1942 r. rozpoczęli akcje wysiedleńcze z gett i masowe wywózki ludności żydowskiej do ośrodków zagłady. Skazani za śmierć Żydzi, by przeżyć, musieli się ukrywać. Schronienia szukali poza murami gett – po tzw. stronie aryjskiej. W niniejszej zakładce przeczytasz o przebiegu Zagłady w okupowanej Polsce. W opracowaniach wybitnych badaczy i badaczek Zagłady szczegółowo i wieloaspektowo omawiamy doświadczenie Żydów podczas okupacji niemieckiej (1939–1945).