Sprawiedliwi w Auschwitz

Auschwitz to największy niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i ośrodek zagłady. Został utworzony na przedmieściach Oświęcimia, polskiego miasta włączonego w granice III Rzeszy. Pierwszy transport więźniów, 728 Polaków z więzienia w Tarnowie, dotarł do obozu 14 czerwca 1940 roku. Przez pierwszy okres swojego istnienia Auschwitz pełnił funkcję obozu koncentracyjnego, jednego z wielu utworzonych przez niemieckich nazistów od początku lat 30. XX wieku. W miarę rozbudowy w jego skład weszły: Auschwitz I (Oświęcim), Auschwitz II – Birkenau (Brzezinka), Auschwitz III – Monowitz (Monowice) oraz sieć podobozów.

W 1942 r. Auschwitz stał się największym ośrodkiem zagłady europejskich Żydów. W następnych latach w komorach gazowych zginęło ok. 1 mln Żydów. Ponadto, według szacunków Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przez pięć lat funkcjonowania obozu śmierć poniosło 70–75 tys. Polaków, 20 tys. Romów, 15 tys. jeńców radzieckich oraz 10–15 tys. ofiar innych narodowości. Rocznicę wyzwolenia Auschwitz, 27 stycznia 1945 r., Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Przeczytaj historie Polek i Polaków, więźniarek i więźniów Auschwitz, którzy udzielali pomocy Żydom na terenie obozu. Poznaj historie osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.