Sprawiedliwi na Świecie

Przeczytaj o pomocy udzielanej Żydom w Albanii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Francji, Grecji, Holandii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Serbii, Węgrzech oraz Ukrainie wraz z historycznym kontekstem okupacji niemieckiej w tych krajach. Czytaj o przebiegu Zagłady w okupowanej Europie oraz poznaj historie ludzi i organizacji udzielających pomocy Żydom.